Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011

Σπίτι από λάσπη (μέρος β': Θεμέλια)

 Τον Αύγουστο, ενώ κατασκευάζονταν τα πλιθιά, έγιναν οι εργασίες εκσκαφών, καλουπώματος και σκυροδέτησης των θεμελίων.


 Λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκσκαφή.Αφού ολοκληρώθηκε η θεμελίωση και είχε ξεκινήσει το μπάζωμα.


 Στο εσωτερικό των θεμελίων προσαρμόστηκαν μεταλλικές ανοξείδωτες θήκες, ώστε να τοποθετηθούν ευκολότερα οι ξύλινες κολόνες.


Το εσωτερικό του κτίσματος, πριν πέσει το γκρο μπετόν, μπαζώθηκε με 40 εκ. παλιά σπασμένα κεραμίδια που υπήρχαν στην αποθήκη και κροκάλα από το κοντινό ποτάμι, με σκοπό να εμποδίσουν την ανοδική υγρασία.


Πριν πέσει το γκρο μπετόν, προστέθηκαν 5εκ τσιμεντοκονίας περιμετρικά του θεμελίου (εκτός από τα σημεία που υπάρχουν πόρτες). Στόχος να δημιουργηθεί ένα "δόντι" που να προστατεύει τη βάση του μελλοντικού χωμάτινου τοίχου από τυχόν ανοδικές υγρασίες ή νερό, που θα βρίσκεται στο δάπεδο. 

Εκεί που θα υπάρχει η διεπιφάνεια θεμελίου-χωμάτινου τοίχου, τοποθετήθηκε υγρομονωτικό τσιμεντοειδές για να προστατευτεί το χώμα από την ανοδική υγρασία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου